dissabte, 21 de novembre del 2015

Talles mínimes per a la pesca a les Balears.

Començaré una sèrie d'articles destinats a la legislació que afecta als pescadors recreatius a Mallorca i, per extensió, a les Illes Balears. En aquesta primera entrega parlaré de les espècies que tenen talla mínima i que, per tant, si en pescam un exemplar més petit, l'hem de tornar a la mar. A les Illes un total de 35 espècies han estat objecte de prohibició a partir d'uns centímetres determinats.

20cm és ridícul. Una orada d'1kg té 7 anys.
Tot i això, per mi aquesta taula de talles mínimes és del tot insuficient bàsicament per tres motius:

1- Les mides que s'hi reflexen són en molts casos ridícules. Basta veure alguns exemples com el de l'orada, que estableix la seva talla mínima en 20 cm; o el llobarro, que es pot pescar a partir dels 25 cms. I ja no en parlem dels caproigs, déntols, molls o pàgueres (18cm!!!!). Pens que totes s'haurien d'incrementar.

2- El llistat hauria d'incloure moltes més espècies com les càntares, per exemple. Són moltes les espècies de les que se'n fan matances indiscriminades i a les que no deixam créixer. No és estrany veure poals plens de cantaretes, serranets i vaquetes que no fan ni la mida d'un clauer. 

3- El tercer motiu ja l'he apuntat una mica: la gent no respecta les mides mínimes, ni les legals ni les morals. I no crec que sigui qüestió de posar multes o tenir més vigilància, sinó que la solució només passar per la conscienciació dels propis pescadors i que ens adonem d'una vegada que si no cuidam la mar, no hi haurà res per pescar d'aquí uns anys.

Mides mínimas
Nom científic
Nom comú en català
Nombre común en castellano
Mida (cm)
Engraulis encrasicolus
Aladroc
Boquerón
9
Boops boops
Boga
Boga
11
Trisopterus minutus
Capellà
Capellán
11
Spicara spp.
Gerret i xucla
Caramel y chucla
11
Mullus spp.
Molls
Salmonetes
11
Sardina pilchardus
Sardina
Sardina
11
Diplodus annularis
Esparrall
Raspallón
12
Pagellus erythrinus
Pagell
Breca
15
Micromesistius poutassou
Maire
Bacaladilla
15
Sarpa salpa
Salpa
Salema
15
Trachurus spp.
Sorells
Jureles
15
Lepidorhombus spp.
Bruixes
Gallos
15
Mugilidae
Llisses
Lisas
16
Brama brama
Castanyola
Japuta
16
Pagellus acarne
Besuc
Aligote
17
Diplodus puntazzo
Morruda
Picudo
18
Pagrus pagrus
Pàguera
Pargo
18
Diplodus vulgaris
Variada
Mojarra
18
Scomber spp.
Verat i bis
Caballa y estornino
18
Merluccius merluccius
Lluç
Merluza
20
Lithognathus mormyrus
Mabre
Herrera
20
Sparus aurata
Orada
Dorada
20
Solea vulgaris
Llenguado
Lenguado
20
Diplodus sargus
Sard/Sarg
Sargo
23
Belone belone
Agulla
Aguja
25
Morone labrax
Llop
Lubina
25
Scorpaena scrofa
Cap-roig
Cabracho
25
Lophius spp.
Raps
Rapes
30
Sciaena umbra
Corball
Corvallo
30
Zeus faber
Gall de Sant Pere
San Pedro
30
Pagellus bogaraveo
Goràs
Besugo
33
Dentex dentex
Déntol
Dentón
35
Epinephelus spp.
Anfosos i xernes
Meros
45
Polyprion americanus
Pàmpol rascàs
Cherna
45
Thunnus thynnus
Tonyina
Atún
115 cm o 30 kg

Prest no quedaran peixos a la mar!
Per altre banda, la legislació autonòmica també estableix que una sèrie d'espècies de gran valor comercial han de ser marcades (fer un tall a la cua) quan les pesquem i, si anam en barca, abans de botar de l'embarcació. 

Això ho fan perquè hi ha recreatius que venen el peix i els fan competència deslleial als professionals. D'aquesta manera, un peix amb un tall a la cua és més difícil de vendre i demostra que és un negoci il·legal al consumidor. 

Novament pens que la llista podria ser molt més extensa.

Especies a les que se'ls ha de tallar un bocí de cua.
Nom científic
Nom comú en català
Nombre común en castellano
Seriola dumerili
Verderol/Cirviola
Serviola
Zeus faber
Gall
Gallo de San Pedro
Dentex dentex
Déntol
Denton
Scorpaena scrofa
Cap-roig
Cabracho
Epinephelus sp
Anfós
Mero
Sciaena umbra
Escorball
Corvallo
Umbrina cirrosa
Reig
Verrugato

Poca cosa queda per dir. Per molta legislació que hi hagi, només la conscienciació dels pescadors garantirà un futur.

Més informació aquí.
Salut i pesca responsable. 
Pesca a Mallorca.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada