dijous, 3 de desembre del 2015

Ocellets Yo Zuri Aurie Q

Un cop començada la temporada d'Eging i d'haver disseccionat els ocellets, toca parlar d'esquers. El post d'avui el dedicaré a uns esquers que m'han donat moltes alegries i que són d'una qualitat excepcional: els Yo Zuri Aurie Q. Recordeu que ja vaig dedicar un post als nous Pata Pata Q i suposo que en breu faré un article sobre els Mag Cast.


Abans de res cal dir que la marca Yo Zuri/Duel (recordem que és la mateixa casa amb dos noms) fabrica uns dels millors esquers per a la pesca de calamars que jo he pogut probar. Y també hem de dir que els ocellets Aurie Q no són un únic model d'ocellet, sinó que en fan fins a 12 versions que es diferencien entre elles en la velocitat de profundització, gama de colors de les jaquetes, colors interns, forma del plom, etc.


Un dels ocellets que més alegries m'ha donat: Aurie Q RS, 3.5, UVA.

 
Els diferents Aurie Q, les mides en que són fabricats i alguna característica destacable són els següents:


Aurie Q Ace (2.5-3.0-3.5): Possiblement la característica més destacable d'aquesta gama sigui la coloració. És a dir, aquests esquers, a diferència dels altres tenen una sèrie de models amb els cossos de plàstic pintats de diferents colors (blau, negre, dorat, verd, blanc, vermell...). Però també, com serà norma en molts altres models, tenen ocellets Full Wrapped Tape Body (cinta de colors diversos que envolta total o parcialment el cos de plàstic dels ocellets i que es situa entre el cos de plàstic i devall de la jaqueta de tela), Side Tape Body (igual que l'anterior, però amb menys intensitat), Inner Sheet Body (fulla hologràfica o de colors interna que ajuda a donar més tonalitats i brillantors als ocellets) i Skeleton Body (cossos de plàstic que no tenen cap color ni qualitat luminiscent). En aquest apartat també cal mencionar que hi ha models Aurie Q Ace que porten una tela holográfica exterior que quan està seca sembla que amaga els colors interiors baix una capa fina més bé blanquinosa, però que quan es mulla resalta els colors de la tela interior. Per altre banda cal dir que hi ha diversos models que són GLOW i alguns UVA. També me sembla interessant destacar que alguns dels models porten una ferratina d'abalone per colocar-la al llom de l'ocellet. Els ploms tenen un petit forat per si volem posar-hi un plomet extra. La velocitat de descens gira en torn als 3.1s/m.


Aurie Q Ace Custom Slow (2.5-3.0): Aquest model compta amb una gama de colors poc abundant i no té coloració interior. La característica destacable és que estan pensats per a pesques més lentes, d'aquí que la seva velocitat de descens sigui de 5s/m aproximadament.Tres models Aurie Q Ace en 3.0 i 3.5. S'hi pot veure l'abalone al llom.


Aurie Q Ace Shallow (3.5): Aquesta gama només compta amb tres models, tots ells amb Skeleton Body y tots de 3.5. La seva velocitat de descens gira entorn als 3s/m. També cal mencionar que aquest model porta un protector de plom.


Aurie Q Ace Deep (3.5): La característica principal d'aquests ocellets és la seva elevada velocitat de descens: 2,5s/m. Estan pensats pe a pesques profundes o en dies de corrents elevades. La gama de colors és més extensa que els models anteriors i té models Full Wrapped Tape Body, Side Tape Body, Inner Sheet Body, Skeleton Body. Per tal de protegir el plom, els Deep porten, igual que els Shallow, un protector de plom.


Aurie Q RS (1.6-1.8-2.0-2.5-3.0-3.5-4): Aquesta és possiblement la gama més extensa d'Aurie Q, tant per coloració com per tamanys. Probablement el més espectacular de la gama és que tenen una sèrie de models que imiten colors naturals (sardines, llises, donselles, etc.). Són, senzillament, espectaculars. Com sol passar en molts altres games, també els RS tenen diferents ocellets amb coloració interior: Full Wrapped Tape Body, Side Tape Body, Inner Sheet Body, Skeleton Body. A més, alguns d'ells també tenen el cos pintat de vermell o daurat. Els RS també tenen alguns models que no porten tela exterior, sinó que el seu acabat és plàstic. Per altre banda tenen molts models tant GLOW com UVA. Una altre característica específica dels RS és que l'anella del cap porta un sistema giratori i no fixe.


Aurie Q Premium RS (1.6-1.8-2.0-2.5): La característica principal d'aquests Premium RS és que són de mida reduïda, amb coloracions molt vives. Alguns dels models són UVA i altres GLOW. Sobta també que els ocellets Premium RS porten els ploms pintats de colors.


Aurie Q Neo (2.5-3.0-3.5): Els Neo són ocellets amb una gama de colors bastant ámplia que tenen una sèrie de característiques que els diferencien de la resta, com els ulls, el rolling que porten al davant o la línia groga que va de cap a cua de tots els dissenys dels Neo. També hi ha ocellets Neo amb coloració interior i altres amb Skeleton Body. És interessant també que porten els ploms foradats per tal de poder-hi posar un pes extra en cas de corrent o de voler que davallin més aviat.Quan es tracta de pescar calamar, sempre pot picar alguna sípia. Aurie Q Ace


Aurie Q Premium (2.5): Els Premium són gairebé idèntics als Aurie Q Neo. La seva gama de colors és més reduïda, però mantenen el rolling anterior i la franja groga lluminosa que va de cap a peus. També tenen models Full Wrapped Tape Body i Side Tape Body. Pot ser la diferència sigui en el tamany i també en la forma de l'ull i la del plom, que no ve foradat en aquests models.


Aurie Q Real (2.5 i 3.5): Aquest és un model amb només tres coloracions i que es caracteritza per tenir un cos blan i flexible. També porta una línia central GLOW, rolling al davant i uns ulls característics.


Aurie Q Deep (3.0): Els Deep están fets amb només cinc coloracions i la seva virtud és la velocitat de descens elevada. Estan pensats per a pescar en zones profundes i en dies de corrents. Alguns models porten coloracions interiors. Igual que els Neo, també porten rolling davanter i forat al plom per a poder posar-li més plom si ens és necessari.


Aurie Q Cloth (1.8-2.0-2.5-3.0-4.0): Aquests ocellets recorden a games més antigues. Té més de vint coloracions diferents, algunes d'elles amb cossos vermells. I porten rolling davanter.


Aurie Q Yakushima (1.8-2.0-2.5-3.0-4.5): Els Yakushima són els clàssics ocellets de panxa blanca, un color al llom i unes ratlles atigrades que tantes marques han imitat al llarg del temps.

 
El d'alt i el de baix són Aurie Q RS colors naturals. El del mig, Aurie Q Ace


Les mides solen correspondre als centímetres següents:
  • 1.6-4,8cm
  • 1.8-5,4cm
  • 2.0-6cm
  • 2.5-7,5cm
  • 3.0-9cm
  • 3.5-10,5cm
Per la meva part, els que més uso són els models Aurie Q Ace i els Aurie Q RS (vull destacar els seus colors naturals, que me pareixen espectaculars i molt pescadors). Aquests dos models són els més polivalents i amb major varietat de colors, mides (tot i que sempre sol emprar ocellets de 3.0 o 3.5) i característiques diferents que s'adapten als diferents moments de la pesca.


Dins de totes les característiques que he mencionat, crec que n'hi ha unes que són més útils que les altres. El tema dels colors interiors, exteriors, etc. ho deixaré per un altre post. Però sí que vull mencionar les quatre característiques que diferencien un model o altre d'Aurie Q: en primer lloc el plom foradat, que permet tunejar l'ocellet colocant-hi més plom extra. En segon lloc, el protector del plom, que ajuda a que no es deformi quan hi pegam un cop. En tercer lloc, no crec que el rolling davanter serveixi de gaire, ja que normalment els calamars no fan voltes quan els portem cap a la vorera. En quart lloc, la velocitat de profundització, que me sembla important quan pescam a llocs de poc calat (empraria un Custom Slow) o de molt calat i corrent (empraria un Deep o Ace Deep).


Aurie Q Ace, 3.0, Side Type Body


Esper amb aquest post haver posat una mica d'ordre als diferents models d'ocellets Aurie Q de Yo Zuri. I ho faig perquè quan vaig començar amb aquest món de l'Eging no en tenia ni idea i m'era molt complicat saber destriar quins ocellets havia de comprar i quins models eren els que podien anar millor o pitjor. Amb aquestes ratlles no pretenc res més que ajudar als que es trobin en la meva mateixa situació.


Salut i pesca responsable.
Pesca a Mallorca.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada